Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Τοπική συγκεντρωτική βιβλιογραφία

Αράπογλου Μιχάλης, Οικιστική γεωγραφία της Ηπείρου, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Ηπείρου 2005

Αυδίκος Ευάγγελος, Αναπαραστάσεις των Τζουμέρκων στον επιστημονικό και δημόσιο λόγο των Τζουμερκιωτών. Αναζητώντας την ταυτότητα του τόπου. Πρακτικά Α  επιστημονικού συνεδρίου για τα Τζουμέρκα,23-25 Ιουνίου 2006

Γιαννέλος Κώστας , Τα Βυζαντινά Μνημεία της Άρτας, Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής Νομού Άρτας, 2001

Δήμας Ηλίας , Ο παραδοσιακός χορός στο Συρράκο : λαογραφική και ανθρωπολογική προσέγγιση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Ιωάννινα, 1989

Ζάγκλη –Μπόζιου Μαίρη, Καλαρρύτες  Ιστορικός οικισμός στις παρυφές της νοτιοδυτικής Πίνδου . Οδηγός, Ιστορία –Αξιοθέατα –Περιηγήσεις, κοινότητα  Καλαρρυτών , 2005

Ζήδρου Κωνσταντίνα, Η αρχιτεκτονική των εκκλησιαστικών μνημείων των Τζουμέρκων στα πλαίσια της τέχνης της εποχής, Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, 2009 σ. 167-218

Ζώρα Πόπη, Δυο μεγάλοι μαστόροι του ασημιού: Αθανάσιος Τζημούρης , Γεώργιος Διαμαντής Μπάφας , Αθήνα , ΕΟΕΧ, 1972

Δ. Καλιαμπάκος, (επιμ.) , Η συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Τζουμέρκων,ΜΕΚΔΕ, 2010

Καλούσιος Δημήτριος, Η Βύλιζα : Το μοναστήρι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Ματσούκι Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1992

Καλούσιος Δημήτριος, Τα χειρόγραφα της Βύλιζας: Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Ματσούκι Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2009

Καλούσιος Δημήτριος, Το Ματσούκι Ιωαννίνων , τόμος Α, Ιστορικά, 1994

Καλούσιος Δημήτριος, Το Ματσούκι Ιωαννίνων, τόμος Β, Λαογραφικά, 1994

Καρακίτσος Γεώργιος, Εισόδια της Θεοτόκου, το μοναστήρι στους Μελισσουργούς Άρτας,    Ιωάννινα 2001

Καρατζένης Νίκος, Οι νομάδες κτηνοτρόφοι των Τζουμέρκων, Άρτα , 1991

Καυταντζόγλου Ρωξάνη, Συγγένεια και οργάνωση του οικιακού χώρου: Συρράκο 1898-1930,    Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 1997

Λάμπρου Σπύρος, Συρράκο και Καλαρρύτες, Εστία  ΙΙ (1881)

Λεοντάρης Δημήτρης , Τζουμέρκα –Νερόμυλοι-Νεροτριβές-Μαντάνια , Ιωάννινα 1997

Λεοντάρης Δημήτριος, Δυτικά Τζουμέρκα: Χουλιαράδες , Χαράδρα Αράχθου , Παραράχθιες κοινότητες (οικισμοί), Ιωάννινα, 2006

Μελέτιος Μητροπολίτης Αθηνών, Γεωγραφία παλαιά και νέα ,β έκδοση, Επαυξηθείσα μετά και τινών παραρτημάτων και πέντε γεωγραφικών πινάκων και επιδιορθωθείσα υπό Ανθίμου Γαζή, του Μηλιώτου, εν Βενετίοις 1807

Μεράντζας Χρήστος , Η μεταβυζαντινή ζωγραφική των Τζουμέρκων . Η εικαστική –μικροιστορική ταυτότητα του τόπου. Πρακτικά Α επιστημονικού συνεδρίου για τα Τζουμέρκα,23-25 Ιουνίου 2006

Μουστάκης Γεώργιος, Πρέβεζα και Συρράκο, εκδόσεις Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρέβεζας «Γυμνασιάρχης Χ. Κόντος» , Πρέβεζα 2008

Μπενέκος Πέτρος, Χουλιαράδων άπαντα, Ιωάννινα, 1974

Νιτσιάκος Βασίλης (επιμ), Νομός Ιωαννίνων : σύγχρονη πολιτισμική γεωγραφία, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, 1998

Ο Ασπροπόταμος στο Χώρο και το Χρόνο, Πρακτικά 9ου συμποσίου Ιστορίας-Λαογραφίας και Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορού, Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας της Αθαμανίας, Τρίκαλα 2009

Ψυχογιός Δ.(επιμ),  Ο οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός των αγροτικών κοινοτήτων , Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 1987

Παπαγεωργίου Γ. Μαρτυρίες για τις δραστηριότητες Καλαρρυτινών εμπόρων (τέλη 18ου αιώνα-1821) Ηπειρωτικά Χρονικά 30, 1992 , σ. 171-189

Παπαδημητρίου Δημήτριος, Οι Ραφταναίοι, Ιωάννινα, 1998

Παπακίτσος Χρήστος, Από τη Τζουμερκιώτικη λαλιά στη λαϊκή μας παράδοση, Δήμος Αγνάντων, 2006

Παππάς Στέφανος, Τζουμερκιώτικα Λαογραφικά, τόμος Α, 2008

Παππάς Στέφανος, Τζουμερκιώτικα Λαογραφικά, τόμος Β , Άρτα 2010

Ρόκου Βασιλική, «Η ορεινή πόλη της κτηνοτροφίας , πόλη της υπαίθρου. Τρία ηπειρωτικά παραδείγματα : Μοσχόπολη, Μέτσοβο, Συρράκο» Πρακτικά Συμποσίου Ιστορίας : Νεοελληνική πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και νεοελληνικό κράτος, τόμος Β, Αθήνα, 1985, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 75-82

Συρράκο-Πέτρα –Μνήμη- Φως, Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Συρράκου, 2004

Τόσκα –Καμπά Σούλα , Το κέντημα στα Τζουμέρκα, περιοδικό Λαογραφία ΛΓ (33) 1982-84, σ. 407-413

Φίλος Στέφανος, Άγναντα Άρτας , εκδόσεις Αδελφότητας Αγναντιτών Άρτας, 1989

Φίλος Στέφανος, Τα Τζουμερκοχώρια, Αθήνα, 2000

Φωτιάδου Ερμηνεία , Συρράκο , το παραδοσιακό σπίτι : μικρό ιστορικό του χωριού και του σπιτιού , Ιωάννινα 2005