Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Χειρόγραφα φοιτητών Λαογραφίας, Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

• Χειρόγραφο αριθμός 3
Κούρτης Στέφανος (Βετής) ΜΝΕΣ «Διάφορα Τζουμερκιώτικα τραγούδια » Σειρά πρώτη 1964 -65 , τόμος Α, (Α-Κ) 585-609

• Χειρόγραφο αριθμός 28
Κορδάλης Ιωάννης (Α ετής) Λαογραφική συλλογή από τα Τζουμέρκα. Σειρά τέταρτη 1967-68 , τόμος Γ, σ. 827-834

• Χειρόγραφο αριθμός 31
Μήτσος Κωνσταντίνος . Λαογραφική συλλογή από το χωριό Κτιστάδες . Σειρά τέταρτη 1967-68 , τόμος Δ (Λ-Μ), σ. 619-646

• Χειρόγραφο αριθμός 33
Νασιούλα Γιαννούλα . Λαογραφική συλλογή από το χωριό Θεοδώριανα. Σειρά τέταρτη, 1967-68, τόμος Ε (Ν-Πε) σ. 25-46

• Χειρόγραφο αριθμός 41
Βήχας Ιωάννης. Λαογραφική συλλογή από το χωριό Κτιστάδες. Σειρά πέμπτη , 1968-69, τόμος Β (Α-Ε) σ. 193-214

• Χειρόγραφο αριθμός 51
Γιαννάκης Λάμπρος. Λαογραφική συλλογή από το χωριό Καταρράκτης. Σειρά έβδομη 1970-74 , τόμος Α (Α-Γ), σ 759-809

• Χειρόγραφο αριθμός 53
Τζακώστα Ζωή . Λαογραφική συλλογή από το χωριό Μελισσουργοί. Σειρά έβδομη 1970-74, τόμος ΣΤ (Σ-Τ), σ. 585-637

• Χειρόγραφο 114
Αυδίκου Κωνσταντίνα. Παροιμίες από το Συρράκο Δωδώνης. Σειρά πρώτη 1964-65 , τόμος Α (Α-Κ) σ. 147 -161

• Χειρόγραφο αριθμός 121
Κύρκος Χρήστος. Δημοτικά τραγούδια από τα χωριά Χουλιαράδες και Ελληνικό. Σειρά πρώτη 1964-65 , τόμος Α (Α-Κ), σ. 627-669

• Χειρόγραφο αριθμός 124
Μήτσης Ναπολέων . Λαογραφική συλλογή από το χωριό Ραφταναίοι. Σειρά πρώτη, 1964-65 , τόμος Β, (Λ-Ω) , σ. 91-144

• Χειρόγραφο αριθμός 126
Μπενέκος Δημήτριος. Παραδόσεις από τα χωριά Πετροβούνι και Χουλιαράδες. Σειρά πρώτη, 1964-65, τόμος Β (Λ-Ω) ,σ. 251-259

• Χειρόγραφο αριθμός 163
Βοντίτσος Χρίστος . Λαογραφική συλλογή από το Συρράκο. Σειρά τρίτη 1966-67, τόμος Α (Α-Κ) , σ. 129-135

• Χειρόγραφο αριθμός 164
Γαβριηλίδου Αθηνά. Λαογραφική συλλογή από το Συρράκο. Σειρά Τρίτη 1966-67. Τόμος Α (Α-Κ) , σ. 187-195

• Χειρόγραφο αριθμός 173
Μαγκλάρας Εμμανουήλ. Λαογραφική συλλογή από το Συρράκο. Σειρά τρίτη, 1966-67 , τόμος Β (Λ-Π) , σ. 25-34

• Χειρόγραφο αριθμός 187
Ρόκα Αγγελική. Λαογραφική συλλογή από το Παλαιοχώρι Συρράκου. Σειρά τρίτη, 1966-67, τόμος Γ,( Ρ-Ω), σ. 25-47

• Χειρόγραφο αριθμός 200
Φακίτσα Πηνελόπη . Λαογραφική συλλογή από τα Πράμαντα. Σειρά τρίτη, 1966-67, τόμος Γ (Ρ-Ω) σ. 505-514

• Χειρόγραφο αριθμός 203
Χριστογιάννης Γεώργιος. Λαογραφική συλλογή από το χωριό Βαπτιστής. Σειρά τρίτη 1966-67, τόμος Γ (Ρ-Ω) σ. 533-539

• Χειρογραφο αριθμός 230
Παλαιοχώρη Λαμπρινή. Λαογραφική συλλογή από τα Πράμαντα. Σειρά τέταρτη 1967-68, τόμος Ε (Ν-Πε) σ. 173-199

• Χειρόγραφο αριθμός 279
Δογορίτης Γεώργιος . Λαογραφική συλλογή από το χωριό Καλαρρύτες. Σειρά πέμπτη 1968-69 , τόμος Β. (Α-Ε) , σ. 515 -535

• Χειρόγραφο αριθμός 285
Καρατζένη Μαρία. Λαογραφική συλλογή από τα Πράμαντα. Σειρά πέμπτη 1968-69, τόμος Δ (Κ-Λ),σ. 503-525

• Χειρόγραφο αριθμός 297
Παπαγεωργάκη Αικατερίνη. Λαογραφική συλλογή από τα Πράμαντα. Σειρά πέμπτη. 1968-69. Τόμος ΣΤ (Π) σ. 267-291

• Χειρογραφο αριθμός 300
Παπαθανασίου Μαρία. Λαογραφική συλλογή από το χωριό Χουλιαράδες. Σειρά πέμπτη 1968-69 , τόμος ΣΤ (Π) , σ. 489-504

• Χειρόγραφο αριθμός 307
Παρδάλη Ουρανία. Λαογραφική συλλογή από το Παλαιοχώρι Συρράκου. Σειρά πέμπτη, 1968-69. Τόμος ΣΤ (Π) σ. 873-886

• Χειρόγραφο αριθμός 309
Ρόκα Φρειδερίκη , Λαογραφική συλλογή από το Παλαιοχώρι Συρράκου. Σειρά πέμπτη, 1968-69, τόμος Ζ (Ρ-Σ) , σ. 139-174