Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Συγκεντρωτική βιβλιογραφία


•Αραβαντινός Παναγιώτης, Περιγραφή της Ηπείρου, τόμος Γ, 1984

  • Αυδίκος Ευάγγελος, Συρράκο: Οικονομική και κοινωνική διάχυση του ορεινού χώρου. Σχόλια σε ένα χειρόγραφο του Μεσοπολέμου, Γεωγραφίες 5 (2003), 135-147

Αράπογλου Μιχάλης, «Η πλατεία στο ηπειρωτικό χωριό. Δομή και λειτουργίες » , Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμος 32 (1997)
• Αράπογλου Μιχάλης, Οικιστική γεωγραφία της Ηπείρου, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Ηπείρου 2005
• Γιαννέλος Κώστας , Τα Βυζαντινά Μνημεία της Άρτας, Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής Νομού Άρτας,
• Δήμας Ηλίας , Ο παραδοσιακός χορός στο Συρράκο : λαογραφική και ανθρωπολογική προσέγγιση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Ιωάννινα, 1989

  • Διαμαντής Κωνσταντίνος,  «Λαογραφικά Νησίστας Τζουμέρκων» Ηπειρωτική Εστία 4 (33) 44-48.

• Ζάγκλη –Μπόζιου Μαίρη, Καλαρρύτες : Οδηγός, Ιστορία –Αξιοθέατα –Περιηγήσεις, Καλαρρύτες , 2005
• Ζήδρου Κωνσταντίνα, Η αρχιτεκτονική των εκκλησιαστικών μνημείων των Τζουμέρκων στα πλαίσια της τέχνης της εποχής, Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, 2009 σ. 167-218
• Ζώρα Πόπη, Δυο μεγάλοι μαστόροι του ασημιού: Αθανάσιος Τζημούρης , Γεώργιος Διαμαντής Μπάφας , Αθήνα , ΕΟΕΧ, 1972
• Η συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Τζουμέρκων, επίμ. Δ. Καλιαμπάκος, ΜΕΚΔΕ, 2010
• Καλούσιος Δημήτριος, Η Βύλιζα : το μοναστήρι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Ματσούκι Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1992
• Καλούσιος Δημήτριος, Τα χειρόγραφα της Βύλιζας: Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Ματσούκι Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2009
• Καλούσιος Δημήτριος, Το Ματσούκι Ιωαννίνων , τόμος Α Ιστορικά, 1994
• Καλούσιος Δημήτριος, Το Ματσούκι Ιωαννίνων, τόμος Β Λαογραφικά, 1994
• Καρακίτσος Γεώργιος, Εισόδια της Θεοτόκου, το μοναστήρι στους Μελισσουργούς Άρτας (πτυχιακή εργασία), Ιωάννινα 2001
• Καρατζενης Νίκος, Οι νομάδες κτηνοτρόφοι των Τζουμέρκων, Άρτα , 1991
• Καυταντζόγλου Ρωξάνη, Συγγένεια και οργάνωση του οικιακού χώρου: Συρράκο 1898-1930, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 1997
• Λεοντάρης Δημήτρης , Τζουμέρκα –Νερόμυλοι-Νεροτριβές-Μαντάνια , Ιωάννινα 1997
• Λεοντάρης Δημήτριος, Δυτικά Τζουμέρκα: Χουλιαράδες , Χαράδρα Αράχθου , Παραράχθιες κοινότητες (οικισμοί), Ιωάννινα, 2006
• Μελέτιος Μητροπολίτης Αθηνών, Γεωγραφία παλαιά και νέα , Συλλεχθείσα εκ διαφόρων συγγραφέων , παλαιών τε και νέων και εκ διαφόρων επιγραφών των εν λίθοις και εις κοινήν διάλεκτον εκτεθείσα χάριν των πολλών του ημετέρου γένους. Ενετίηση παρά Νικολάω Γλυκεί του εξ Ιωαννίνων, 1728
• Μουστάκης Γεώργιος, Πρέβεζα και Συρράκο, εκδόσεις Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρέβεζας «Γυμνασιάρχης Χ. Κόντος» , Πρέβεζα 2008
• Μπενέκος Πέτρος, Χουλιαράδων άπαντα, Ιωάννινα, 1974
• Νιτσιάκος Βασίλης , Χτίζοντας το χώρο και το χρόνο, Αθήνα: Οδυσσέας, 2003
• Νιτσιάκος Βασίλης, « Η ημινομαδική κτηνοτροφική κοινότητα στην Ήπειρο –Σχέσεις παραγωγής και κοινωνική συγκρότηση» , Πρακτικά Συνεδρίου Ιστορίας , Ήπειρος –Κοινωνία –Οικονομία , 15ος -20ος αιώνας , Γιάννινα, 1987
• Νιτσιάκος Βασίλης, Νομός Ιωαννίνων : σύγχρονη πολιτισμική γεωγραφία, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, 1998
• Νιτσιάκος Βασίλης, Οι ορεινές κοινότητες της βόρειας Πίνδου: στον απόηχο της μακράς διάρκειας, Αθήνα : Πλέθρον, 1995
• Νιτσιάκος Βασίλης, Παραδοσιακές κοινωνικές δομές, Αθήνα : Οδυσσέας 1993
• Ο Ασπροπόταμος στο Χώρο και το Χρόνο, Πρακτικά 9ου συμποσίου Ιστορίας-Λαογραφίας και Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορού, Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Τζούρτζιας της Αθαμανίας, Τρίκαλα 2009
• Ο οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός των αγροτικών κοινοτήτων , επιμ. Ψυχογιός Δ, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 1987
• Παπαγεωργίου Γ. Μαρτυρίες για τις δραστηριότητες Καλαρρυτινών εμπόρων (τέλη 18ου αιώνα-1821) Ηπειρωτικά Χρονικά 30, 1992 , σ. 171-189
• Παπαδημητρίου Δημήτριος, Οι Ραφταναίοι, Ιωάννινα, 1998
• Παπακίτσος Χρήστος, Από τη Τζουμερκιώτικη λαλιά στη λαϊκή μας παράδοση, Δήμος Αγνάντων, 200

  • Παπακώστας Νικ.Χ. Ηπειρωτικά, Αθήνα, 1967
  • Παπακώστα -Συνίκη Νίκη, Λαική Λιθογλυπτική στην Ήπειρο, 18ος-19ος αιώνας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, 2010

• Παππάς Στέφανος, Τζουμερκιώτικα Λαογραφικά, τόμος Α, 2008
• Παππάς Στέφανος, Τζουμερκιώτικα Λαογραφικά, τόμος Β , Άρτα 2010
• Πρακτικά Α Επιστημονικού Συμποσίου για τα Τζουμέρκα : ο τόπος, ο πολιτισμός, η κοινωνία : διάρκειες και τομές, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων, 2008
• Ρόκου Βασιλική, «Η ορεινή πόλη της κτηνοτροφίας , πόλη της υπαίθρου. Τρία ηπειρωτικά παραδείγματα : Μοσχόπολη, Μέτσοβο, Συρράκο» Πρακτικά Συμποσίου Ιστορίας : Νεοελληνική πόλη. Οθωμανικές κληρονομιές και νεοελληνικό κράτος, τόμος Β, Αθήνα, 1985, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, σ. 75-82
• Ρόκου Βασιλική, Συμβολή στη μελέτη της κοινωνίας του κτηνοτροφικού χωριού, διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα, 1983
• Ρόκου Βασιλική, Υφαντική Οικιακή Βιοτεχνία, Μέτσοβο 18ος -20ος αιώνας, Αθήνα 1994
• Σιούλης Τριαντάφυλλος, Ο ξυλόγλυπτος διάκοσμος των εκκλησιών στην Ήπειρο κατά την μεταβυζαντινή περίοδο και οι τεχνίτες του ξύλου, Ιωάννινα, 2001
• Στάμος Δημήτριος, Λαογραφικά Σύμμεικτα Πραμάντων, εκδόσεις ΤΕΔΚ Νομού Ιωαννίνων , Ιωάννινα 2010
• Συρράκο-Πέτρα –Μνήμη- Φως, Πνευματικό Κέντρο Κοινότητας Συρράκου, 2004,
• Τόσκα –Καμπά Σούλα , Το κέντημα στα Τζουμέρκα, περιοδικό Λαογραφία ΛΓ (33) 1982-84, σ. 407-413
• Φίλος Στέφανος, Άγναντα Άρτας , εκδόσεις Αδελφότητας Αγναντιτών Άρτας, 1989
• Φίλος Στέφανος, Τα Τζουμερκοχώρια, Αθήνα, 2000
• Φωτιάδου Ερμηνεία , Συρράκο , το παραδοσιακό σπίτι : μικρό ιστορικό του χωριού και του σπιτιού , Ιωάννινα 2005