Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Τα μαστοροχώρια των Τζουμέρκων

Έρχονταν από τα Άγναντα από τα Πράμαντα από όλα τα χωριά αυτά. Από Κτιστάδες, από Χριστούς, από Ραφταναίους από παντού. Από Σκλούπο ανάλογα από πού ήτανε. Μετά άρχιζαν και εδώ να βγαίνουν κάποιοι μάστοροι. Όταν έφτιαχνα το σπίτι το δικό μου είχα μαστόρους από εδώ απέναντι από το Μιχαλίτσι. Από αυτούς, έφτιαξαν πέντε σπίτια εδώ στο χωριό. Το Αμπελοχώρι- Σκλούπο, επειδή ήταν όλοι στο χτίσιμο , χτίστες τα παιδιά τους έγιναν όλοι μετά πολιτικοί-μηχανικοί.

Θύμιος Μακρής , Ματσούκι, Ιούλιος 2012