Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Οι μετακινούμενοι Σαρακατσάνοι

Στα παρακάτω ελληνόφωνα χωριά των Τζουμέρκων , αρχίζοντας από τους Χουλιαράδες, το Βεσταβέτσι (σημερινό Πετροβούνι) , και τα χωριά Πράμαντα, Μελισσουργοί , Άγναντα, Σχωρέτσιανα, Θεοδώριανα, Βουλγαρέλι και Μεσούντα έχουν από χρόνια πολλά εγκατασταθεί Σαρακατσάνοι. Από τα χωριά αυτά, χωρικοί και Σαρακατσάνοι κατεβαίνουν το χειμώνα στους κάμπους έξω από την Άρτα , γύρω από τον Άραχθο , στο Κομπότι της Άρτας και στο Λουτρό της Ακαρνανίας όπου μένουν σε βεργόπλεχτα καλύβια.

[1]. Χατζημιχάλη Αγγελική, οι Σαρακατσάνοι, τόμος Α, Αθήνα 1957.