Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Το μαχούστι της Πλάκας

Σημαντικός σταθμός στην ζωή των Ραφτανιτών ήταν το πανηγύρι στο μοναστήρι του Μουχουστίου που ήταν αφιερωμένο στην Παναγία. Η γιορτή αυτή γινόταν στις 8 Σεπτεμβρίου και από τα παλιά χρόνια ονομαζόταν Χτωήμερο , γιατι διαρκούσε οκτώ ημέρες. Εκείνα τα χρόνια μέχρι το 1912 η Πλάκα, η Γέφυρα και το Μοναστήρι της ήταν το κεντρικό σημείο της περιοχής γι αυτό και το πανηγύρι διαρκούσε οκτώ ημέρες. Έρχονταν μεγάλοι και μικροί έμποροι και πουλούσανε χαλκώματα , τσαρούχια, μαλλιά, φουστανέλες, σκούφιες, σκούτινο ύφασμα και άλλα εμπορεύματα. Στον ίδιο χώρο στη θέση Πουλιάνα γινότανε το εμπόριο των ζώων.

Δημήτριος Παπαδημητρίου, Οι Ραφταναίοι, Ιωάννινα, 1998,