Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Η μονή του Αγίου Γεωργίου Βουλγαρελίου

Η μονή του Αγίου Γεωργίου είναι κτισμένη στο βόρειο άκρο της κοινότητας του Βουλγαρελίου. Η χρονολογία ίδρυσης της ανάγεται στις αρχές του 18ου αιώνα. Οι τοιχογραφίες του κυρίως ναού ανάγονται στα 1714 σύμφωνα με σχετική επιγραφή που βρίσκεται πάνω από την θύρα του κυρίως ναού που οδηγεί στο νάρθηκα. Οι συνθέσεις παρουσιάζουν τη γνωστή διάταξη σε ζώνες τόσο στον κυρίως ναό όσο και στο νάρθηκα και αποδίδονται σε Καλαρρυτινούς αγιογράφους. Μεταξύ των κειμηλίων της μονής ξεχωρίζει και μια ασημένια λειψανοθήκη έργου Καλαρρυτινού αργυροχόου. Στο μοναστήρι αυτό σύμφωνα με την παράδοση ύψωσαν την σημαία της επανάστασης οι οπλαρχηγοί της περιοχής με επικεφαλής το Γεώργιο Καραϊσκάκη.