Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Η υπαγωγή της Βύλιζας στη Μονή Κάτω Παναγιάς Άρτας

«Το μοναστήρι είχε μοναχούς μέχρι το 1893. Τότε καταργήθηκε και πήγε αλλού… Όταν καταργούνται τα μοναστήρια, πηγαίνουνε μετόχια σε κάποιο άλλο ενεργό μοναστήρι. Τότε καλογέρους είχε ένα άλλο μοναστήρι, στους Μελισσουργούς, τα Εισόδια της Θεοτόκου είναι, το οποίο τότε λειτουργούσε. Και πήγε μετόχι εκεί το δικό μας. Μετά από λίγο καταργήθηκε και αυτό και πήγανε και τα 2 μετόχια στην μονή Κάτω Παναγιάς Άρτας και τώρα πλέον είναι μετόχι της Μονής Κάτω Παναγιάς Άρτας. Αυτό συνέβη επειδή το Ματσούκι ανήκει εκκλησιαστικά στην Άρτα. Και είναι απελευθερωμένο το 1881 με την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Ηπείρου μέχρι την Άρτα.»

Θανάσης Μακρής, Ματσούκι, Ιούλιος 2012