Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:
..vikilu.de.. Dass der Maire magisterial Pose, sagte Monsieur http://www.vikilu.de/vikilu/kamagra-kaufen-bremen.html Chfcvres. Ich habe Monsieur Maire sitzen gut gegenüber Platz seinen Hüften, die Brust erweitert, das Auge fixiert, gab ihm die obrigkeitliche Luft Monsieur bemerkt. Aber arme kleine, die http://www.vikilu.de/vikilu/levitra-generikum.html nicht Maire, wie muss ich sitzen? Dort wird die Front gefragt, die eine gute Wirkung hat, sagte der Maler. Mademoiselle, werden Sie die Güte haben Blick auf volle Front, dass ich die beiden Schultern sehen und das ganze Gesicht, und die beiden Hände wie das? aufrecht sagte Angfele Schraube sitzt, sich rund um in einem kompromisslosen Voll http://www.vikilu.de/vikilu/levitra-kaufen-ohne-rezept-paypal.html konfrontiert geschwungen Pose ihre beiden Hände Ein Kichern weiter ging um die Unternehmen zu erfassen, der bescheidene Künstler trat in. Ah! Versuchen Sie, das ist nicht das, was nicht Mademoiselle etwas mehr Charakter, mehr anmutig, mit Gefühl Mademoiselle passt, gibt es eine Pose! eine Haltung, die Damen wie die Spitzen zwei Fingern gegen die Wange, den Kopf gebeugt, nur Pardon den Ellenbogen nur ein wenig weggeschoben erlauben, und das Gesicht ein wenig weiter gedreht Wenn Sie nur sich selbst sehen konnte, rief ein Chor Stimmen.

Μουσικό-χορευτική παράδοση

Το τραγούδι, η μουσική, ο χορός και το γλέντι συνιστούσαν κεντρικές δραστηριότητες της κοινοτικής ζωής στις ορεινές κοινότητες της περιοχής των Τζουμέρκων. Κοινοτικές τελετουργίες και εορτασμοί συνέπιπταν με το αγροτικό ημερολόγιο προκειμένου να μνημονευτούν σημαντικές στιγμές του ατομικού και του συλλογικού βίου. Τα γλέντια που οργανώνονταν κατά τις περιόδους αυτές με την συμμετοχή των μουσικών από την γύρω περιοχή αποτελούσαν σημείο αναφοράς για την κοινότητα.  Ο βασικός πυρήνας των τραγουδιών περιλαμβάνει τραγούδια όπου κυριαρχεί το συναίσθημα και η άμεση σχέση με την καθημερινή ζωή, τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων που τα δημιούργησαν. Τραγούδια του έρωτα και της αγάπης, σκοποί που υμνούν την λεβεντιά και το ανυπότακτο φρόνημα των κατοίκων, αλλά και τραγούδια καθιστικά, της τάβλας καθώς και ελεύθεροι αυτοσχεδιασμοί. Εκτελεσμένα από τις τοπικές κομπανίες που διατηρούν το τυπικό οργανικό σχήμα της περιοχής, κλαρίνο – βιολί – λαγούτο και ντέφι. Οι χορευτικές φόρμες το ίδιο λιτές και δωρικές. Χοροί στα τρία, στρωτοί και συγκαθιστοί, ενταγμένοι πάντα σε ένα σύνολο εθιμοτυπικών κανόνων υπαγορευμένων από το κοινοτικό ήθος.