Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Ιδιωτικοί χώροι

 Κατεξοχήν δομημένος ιδιωτικός χώρος είναι η κατοικία τόσο ως στοιχείο του δομημένου περιβάλλοντος  όσο και ως χώρου στο εσωτερικό του οποίου αναπτύσσεται η οικογενειακή ζωή. Η μορφολογία των σπιτιών των Τζουμέρκων καθορίζεται από τους περιβαλλοντικούς και γεωγραφικούς όρους, από τα διαθέσιμα υλικά , την τεχνική εμπειρία και γνώση, από τις οικονομικές δυνατότητες και τις παραγωγικές δραστηριότητες και τον πολιτισμό.Οι παράγοντες αυτοί από κοινού με την επάρκεια ή μη των διαθέσιμων φυσικών πόρων , καθόρισαν και την τυπολογία της οικιστικής διάρθρωσης των ορεινών κοινοτήτων. Στο πέρασμα του χρόνου η τυπολογία της κατοικίας, ειδικότερα στα βλαχοχώρια των Τζουμέρκων εξελίχθηκε, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες των κατοίκων αλλά και με βάση την τεχνική εξέλιξη, για να φτάσει να αποτελεί μια σύνθεση κτισμάτων, διώροφων ή τριώροφων, τα οποία περιβάλλονται από περίκλειστη αυλή. Ο υπαίθριος χώρος της αυλής ήταν ζωτικός για την καθημερινή διαβίωση, αφού μέρος των δραστηριοτήτων γινόταν σ’ αυτή. Περιβάλλονταν πάντα από ψηλό, πέτρινο τοίχο, ο οποίος προφύλασσε την ιδιωτική ζωή  ενώ ταυτόχρονα λειτουργούσε προστατευτικά (αμυντικά). Λειτουργικά αποτελούσε τον ενδιάμεσο χώρο, την ομαλή μετάβαση από το έξω (δημόσιο) στο μέσα (ιδιωτικό).