Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

The Zoodochos Pigi Holy Church (or Faneromeni Church)

This is a mono-spatial Church that dates back to the 19th century with a pentagonal apse and a low ceiling narthex.