Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

The Faneromeni Holy Monastery in Kalentzi

This Monastery dates back to 1787 and is dedicated to the Dormition of Mary. It is located on the hill of Faneromeni and is associated with many oral traditions that may be heard if conversing with the locals.