Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Saint Paraskevi Holy Monastery in Houliarades

At the hilltop of the magnificent forest and over the Arachthos River, near the central square of the settlement, stands the Monastery of Saint Paraskevi. This establishment dates back to 1745 and is a three-aisled basilica with two inner domes. The bell tower was built in 1899.