Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

The Watermill, Water basin and the Saint John’s Bridge

The latter are located in the settlement of Baptisti, on the site of Moutsiara upon entering the settlement. The arched bridge is in very good condition and connects the banks of the Kalarrytikos river.