Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

The Fountain known as “Arapis” in Pramanta

This water fountain’s name is attributed to either its exemplary anthropomorphic shape or according to a traditional tale. During the Ottoman Occupation the tax collector happened to stand on the fountain’s site and he wasn’t much liked by the locals.