Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

The Holy Church of Saint Paraskevi in Pramanta

Dating back to the 16th century it is located in the settlement’s central square.