Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

The watermill and water basin in Agnanta

This complex of craft water structures still survives and is owned by the Prophet Elias Church.