Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

The watermill at the Sgara Settlement

Still surviving, this watermill is considered an official monument that remains in good order. The traditional stone mill is the property of C. Gravia.