Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:
..vikilu.de.. Es gab eine site http://www.vikilu.de/vikilu/viagra-apotheke-kaufen.html Pause. Die Damen litt Qualen viagra online apotheke empfehlung in weiter ihren Bemühungen aussehen Grab. http://www.vikilu.de/vikilu/viagra-guenstig-und-schnell.html

Murals 21 to 30

Scenes from the Passion and Miracles of Christ

Full Body Saints

Full Body Saints

ΟSaint Nicholas of Metsovo

Christ inviting Matthew

Christ berates the winds and the sea

Full Body Saints

Christ over the widow’s son

The Basin

Christ’s healing of the Two Blind Men