Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Murals 21-30

The Martyrdom of Saint Mark

Christ over the Throne

The Prophet Jonah

The Prophet Jonah and the Whale

Decorative themes

The Highest Heavens, Saint John Chrysostom and Saint Basil

The Highest Heavens

The Assumption of Saint John the Theologian

The Martyrdom of the Apostle Andrew

Decorative themes