Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Murals 11 to 20

Saint Sisoës the Great before the tomb of Alexander the Great

Saint Zosimus and Saint Mary of Egypt

Saint Pimen

Saint John Kalyvitis

Christ Emmanuel

Saint Theodore of Sykeon

The Archangel Michael (in detail))

Saint Paul the Simple (in detail)

Saint John Kalyvitis (in detail)

Saint Macedonius