Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Μάλλινα είδη της οικοβιοτεχνικής παραγωγής

Τα κυριότερα υφαντά προϊόντα της οικιακής βιοτεχνίας  που παράγονταν ήταν το φλοκάτο , το κάλτσινο  ,το δίμιτο και το σκούτινο.  Με το τελευταίο κατασκευάζονταν  οι κάπες των κτηνοτρόφων και άλλων επαγγελματικών ομάδων (ναυτικών). Πρόκειται για προϊόν που έδωσε ώθηση στην οικιακή βιοτεχνία και στο εμπόριο καθώς κάλυπτε τη ζήτηση μιας ευρύτατης ευρωπαϊκής αγοράς.   Η εισαγωγική και εξαγωγική εμπορική κίνηση από και προς την Ευρώπη γινόταν από τη Θεσσαλία και τη Νότια Αλβανία μέσω των Ηπειρωτικών χερσαίων δρόμων προς την Κέρκυρα που αποτελούσε σταυροδρόμι της Αδριατικής.