Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Εικόνα 4: Η Παναγία Οδηγήτρια

e4

Ο τύπος της Θεοτόκου Οδηγήτριας[1] που κρατά στο αριστερό της χέρι τον Χριστό, ο οποίος ευλογεί με το δεξιό χέρι και κρατά κλειστό ειλητάριο με το άλλο ακουμπισμένο στο πόδι του, επαναλαμβάνεται σε μια σκαφωτή εικόνα της συλλογής μας, μικρότερων διαστάσεων, επαρχιακό έργο του τέλους του 17ου αιώνα/αρχών του 18ου αιώνα. Ο ζωγράφος της τελευταίας εικόνας είχε ίσως ως πρότυπό του, αν κρίνουμε, παρόλες τις διαφορές ως προς το ύφος και το ήθος μεταξύ των δύο έργων, από τις εικονογραφικές λεπτομέρειες στην απόδοση της στάσης των προσώπων και στη μίμηση των ενδυμάτων και ιδιαίτερα στην πυκνότητα των σε ακτινωτή διάταξη χρυσοκονδυλιών, τη μεγάλη εικόνα της Οδηγήτριας από τη συλλογή μας. Αν και το αντίγραφο υπολείπεται σε εκφραστικότητα και έμπνευση, ίσως βρισκόμαστε εδώ μπροστά σε ένα έργο ντόπιου ζωγράφου (Καλαρρυτινού;) που προσπαθεί να μεταγράψει, έναν ευρύτατα διαδεδομένο στη μεταβυζαντινή τέχνη εικονογραφικό τύπο.

[1]. Για την ιστορία του εικονογραφικού τύπου, βλ. Αγγελίδη – Παπαμαστοράκης 2000, 373-385.