Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Εικόνα 13: Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

e13

Μια τρίτη εικόνα με το θέμα του Ευαγγελισμού, που θα μπορούσε να χρονολογηθεί στις αρχές του 19ου αιώνα, βασιζόμενο στο προαναφερθέν δυτικό πρότυπο, με τη διαφορά ότι εδώ η Παναγία (ΜΡ ΘΟΥ) είναι καθισμένη σε μπαρόκ θρόνο κοσμημένο με φύλλα άκανθας, με μια έντονη μανιεριστική και συνάμα διακοσμητική διάθεση ως προς τα ενδύματα και ιδιαίτερα ως προς την απόδοση της πτυχολογίας τους, αντιπροσωπεύει τη διάδοση και αφομοίωση της εικονογραφίας του θέματος στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο. Επάνω από την περίκλειστη μέσα σε ερυθρή ταινία ομώνυμη σκηνή διαβάζουμε τη φθαρμένη σε μεγάλο μέρος της παλαιοσλαβική επιγραφή: OΒRAZ BLAGOVESHENIJA PROSVETINU BOGORODITSU (Εικόνα Ευαγγελισμού Υπεραγίας Θεοτόκου)[1].

[1]. Ευχαριστώ την αγαπημένη συνάδελφο Σοφία Βούρη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για την ανάγνωση και τη μεταγραφή της επιγραφής.