Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Εικόνα 14: Ο Άγιος Νικόλαος

e14

Η μπαρόκ διάθεση που αποτυπώνει η εικόνα, σε συνδυασμό με τα έντονα χρώματα στα ενδύματα, που είναι διάσπαρτα με άνθη, απαντά και σε μια άλλη εικόνα της ίδιας εποχής, με προέλευση πιθανότατα τον Ηπειρωτικό χώρο, η οποία έχει υποστεί σημαντική φθορά στο κατώτερο τμήμα της, με τον άγιο Νικόλαο καθήμενο σε μαρμάρινο μπαρόκ θρόνο με ροκοκό διάκοσμο, ευλογώντας με το δεξιό χέρι και κρατώντας με το άλλο ανοιχτό ευαγγέλιο.