Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Εικόνα 15: Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

e15

Στην τεχνοτροπία του 19ου αιώνα ανήκει και η εικόνα με τον άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό [επιγραφή: Ο ΑΓΙΟS IΩ(ΑΝΝΗS) Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟS] καθημένο σε ξύλινο θρόνο. Ο άγιος εικονίζεται να συγγράφει με το δεξιό χέρι κώδικα στηριγμένο σε αναλόγιο. Εγχάρακτα δηλώνονται εδώ τα περιγράμματα της μορφής και των αντικειμένων. Στην ανοιχτή σελίδα του κώδικα διαβάζουμε από την ακολουθία της θείας μετάληψης: Ἔθελξας /πόθῳ με / Χριστέ, καὶ / ἠλλοίωσας / τῷ θείῳ / ἔρωτι, ἀλλὰ / [κατά]φλεξον πυρὶ / ἀΰλῳ τὰς / ἁμαρτία[ς] / μου, καὶ ἐμ /πλησθῆναι / τῆς ἐν σοὶ / [τρυφῆς].