Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Εικόνα 18: Η Βάπτιση του Χριστού

e18

Στην ίδια τεχνοτροπία με την εικόνα της Περιτομής ανήκει και η επόμενη εικόνα του Δωδεκαόρτου με θέμα τη Βάπτιση του Χριστού -η επιγραφή έχει κατά το ήμισυ απωλεσθεί: [] ΧΡΙΣΤΟΥ-, με σημαντική φθορά στη ζωγραφική επιφάνεια.