Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Eικόνα 37: Οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος

e37a

Τις δύο κλεμμένες σήμερα εικόνες από τη γειτονική μονή Κηπίνας, με θέμα, η πρώτη, την Κοίμηση και έτος χρονολόγησης το 1734 και η δεύτερη τον Πρόδρομο, κατασκευασμένη το 1735[1], και μια τρίτη σωζόμενη στη συλλογή μας, χρονολογημένη το 1736,  με τους αποστόλους Πέτρο και Παύλο να κρατούν ομοίωμα ναού[2] κάτω από κιονοστήρικτη τοξωτή κατασκευή[3], ζωγράφισε ένας ιερέας, ονόματι Ιωάννης[4], από τη Σαγιάδα Θεσπρωτίας[5]. Η Σαγιάδα υπήρξε γνωστό επίνειο όχι μόνο της Ηπείρου αλλά και της Θεσσαλίας που εξυπηρετούσε το διαμετακομιστικό εμπόριο των Ηπειρωτών εμπόρων με την Κέρκυρα και την Ιταλία.

Στην εικόνα των αποστόλων[6] όπου, με εξαίρεση τα δύο χερουβείμ στις επάνω δύο γωνίες της εικόνας, αναπαράγεται ένα αγαπητό θέμα στις κρητικές εικόνες του 15ου και 16ου αιώνα[7], οι δύο μορφές κρατούν το ομοίωμα ενός περίκεντρου ναού. Η εν λόγω εικόνα θα πρέπει να έφτασε στη μονή ως αφιέρωμα από κάποια ίσως οικογένεια της Κέρκυρας, όπως άλλωστε το καταδεικνύει και η αφιερωτική της επιγραφή στο κάτω μέρος [δέσις τοῦ δοῦλου τοῦ θ(εο)ῦ · νικολάου / ἀλιφι[έ]ο Βίδου:], όπου πιθανόν το κυριώνυμο Βίδου να παραπέμπει σε τοπωνύμιο, στο νησάκι του Βίδο, απέναντι από την πόλη της Κέρκυρας.

[1]. Βοκοτόπουλος 1972, 469.
[2]. Για την προβληματική γύρω από το συσχετισμό του οικοδομήματος, βλ. Davidov-Temerinski 2000, 39-56, εικ. 1-5.
[3]. Η παρουσία του θέματος κάτω από κιονοστήρικτο τόξο μας είναι γνωστή σε μια εικόνα με την αγία Θεοδώρα από το Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, έργο του Εμμανουήλ Τζάνε, βλ. Κατσελάκη 1995, 129-138, εικ. 1-9.
[4]. Στην εικόνα μας υπάρχει η επιγραφή: χὶρ ἰωάννου ἱερέως τοῦ σαγιαδι / νοῦ / α· ψ  λ · στ · .
[5]. Για το ζωγράφο, βλ. Χατζηδάκης 1987, 333, αρ. 55.
[6]. Παπαδοπούλου – Τσιάρα 2008, 271, εικ. στη σ. 270.
[7]. Χατζηδάκη 1993, 76-81, αρ. κατ. 16· Βοκοτόπουλος 1990, εικ. 176 (αριθ. 63).