Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Εικόνα 38: Η Γέννηση της Θεοτόκου

e38a

Στα τέλη του 18ου αιώνα είναι πλέον καθεστώς οι αλληλεπιδραστικές εικονογραφικές δομές που συνδιαμορφώνουν μια εικαστική συμβίωση στο ίδιο έργο δύο διαφορετικών ζωγραφικών παραδόσεων, όπως αυτό τεκμηριώνεται σε μια πολυπρόσωπη εικόνα, όπου επάνω και κάτω από μια κεντρική σκηνή με τη Γέννηση της Θεοτόκου [επιγραφή: Η ΓΕΝΙCH THC [ΘΕΟ]ΤΟΚΟΥ], η οποία ως προς την εικονογράφηση ακολουθεί σημαίνουσες δυτικές τάσεις, πλαισιωμένη από τις αγίες Αικατερίνη και Βαρβάρα, εικονίζονται αντίστοιχα, στο επάνω μέρος, τα Εισόδια της Θεοτόκου και η Υπαπαντή του Χριστού, και στο κάτω, σε ενιαία ζώνη, ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερέας στο κέντρο, πλαισιωμένος από τους ιεράρχες Ιωάννη Χρυσόστομο και Γρηγόριο Θεολόγο [επιγραφή: Ο [ΑΓ]ΙΟ[Σ] ΓΡΗΓΟΡΗΣ][1], οι οποίοι με τη σειρά τους πλαισιώνονται από δύο πιθανότατα αποστόλους και δύο μοναχούς αγίους (ίσως να πρόκειται για τους Αντώνιο και Ευθύμιο).

[1]. Η απεικόνισης του Χριστού ως Μέγα Αρχιερέα, πλαισιωμένου από τους τρεις ιεράρχες, απαντά ήδη σε εικόνα του τέλους του 16ου αιώνα από τη Ζάκυνθο, βλ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου 1997, 122-123, αρ. 27.