Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Εικόνα 46: Η Κοίμηση της Θεοτόκου

e46

Λαϊκότροπη διαπραγμάτευση του τέλους του 17ου αιώνα ή των αρχών του 18ου αιώνα, λόγω των μορφολογικών και τεχνοτροπικών της χαρακτηριστικών, ενός κατά τα άλλα ικανού αγιογράφου, συνιστά η πολυπρόσωπη εικόνα της συλλογής μας με κεντρικό θέμα την Κοίμηση της Θεοτόκου [επιγραφή: Η ΚΗΜΗCIC THC Θ(ΕΟΤΟ)ΚΟΥ]. Την κεντρική σκηνή πλαισιώνουν, διαταγμένοι ανά τρεις σε κάθε πλευρά, οι άγιοι Χριστόφορος [επιγραφή: Ο ΑΓ(ΙΟC) ΧΡΙΣΤΟΦOΡΟC], Γεώργιος [επιγραφή: Ο ΑΓ(ΙΟC) ΓΕΩΡΓΙΟC], και ο προφήτης Ηλίας [επιγραφή: Ο ΠΡΟ(ΦΗ)Τ(ΗC) ΗΛΗΑC] αριστερά, και οι άγιοι Αθανάσιος (;) [επιγραφή: Ο ΑΓ(ΙΟC) <ΑΘΑΝΑ>CΙΟC], Δημήτριος [επιγραφή: Ο ΑΓ(ΙΟC) ΔΙΜΗΤΡΙΟC], και η αγία Παρασκευή [επιγραφή: Η ΑΓ(ΙΑ) ΠΑΡΑCΚΕΥΗ], δεξιά.

Στην ανώτερη ζώνη, στο κεντρικό θέμα της Δέησης με τον Χριστό καθήμενο σε θρόνο στον τύπο του Μέγα Αρχιερέα [επιγραφή: Ι(ΗCΟΥ)C X(ΡΙCTO)C] τοποθετούνται, δίπλα από την Παναγία [επιγραφή: Μ(ΗΤΗ)Ρ Θ(ΕΟ)Υ], ο άγιος Νικόλαος [επιγραφή: Ο ΑΓ(ΙΟC) NIKOΛAOC] και ο αρχάγγελος Μιχαήλ [επιγραφή: Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟC ΜΙΧΑΗΛ] και δίπλα από τον Πρόδρομο [επιγραφή: Ο ΑΓ(ΙΟC) ΙΩ(ΑΝΝΗC) O ΠΡΟΔ(ΡΟΜΟ)C)] ο άγιος Βησσαρίων [επιγραφή: Ο ΑΓ(ΙΟC) ΒΙCΑΡΙΟC] και ο αρχάγγελος Γαβριήλ [επιγραφή: Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟC ΓΑΒΡΙΗΛ].

Στην κατώτερη ζώνη παρατάσσονται, από αριστερά προς τα δεξιά, οι άγιοι Κοσμάς [επιγραφή: Ο ΑΓ(ΙΟC) <KO>CMAC], Σπυρίδων [επιγραφή: Ο ΑΓ(ΙΟC) CΠΥΡΙΔΩΝ], οι τρεις ιεράρχες: Βασίλειος [επιγραφή: Ο ΑΓ(ΙΟC) ΒΑCΙΛΙΟC], Χρυσόστομος [επιγραφή: <Ο ΑΓ(ΙΟC)> <ΧΡΥ>COΣΤΩΜO<C>], και Γρηγόριος [επιγραφή: Ο ΑΓ(ΙΟC) <ΓΡΗΓΟ>ΡΙΟC], ένας αδιάγνωστος ιεράρχης και ο άγιος Δαμιανός [επιγραφή: Ο ΑΓ(ΙΟC) ΔAMI<ΑΝΟC>]. Τα ορθογραφικά λάθη, η παρουσία του αγίου Βησσαρίωνα, και μάλιστα στην ανώτερη ζώνη των αφηγηματικών σκηνών, η λατρεία του οποίου ως θεραπευτή γνώρισε μεγάλη διάδοση στη Θεσσαλία και την Ήπειρο, σε συνδυασμό με την απεικόνιση της αγίας Παρασκευής, προσφιλούς αγίας της Ηπειρωτικής ενδοχώρας, αποτελούν τεκμήρια για τις πιθανές καταβολές του ζωγράφου και την εξάρτησή του από την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου ή της Θεσσαλίας. Εκτός αυτού, η παρουσία του αγίου Χριστοφόρου υποβάλλει την αντίληψη για τη συσχέτιση του αφιερωτή της εικόνας με κάποιον ταξιδευτή έμπορο.