Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:
..romanische-kirchen-koeln.de.. Was das Unternehmen? Sam keuchte. Eine Frage! Haben Sie jemals dergleichen, Sidney hören? Er fragt, in welcher Branche angenommen Falkstatter, Fein Firma verdankt eine ganze Menge Geld! Ist das nicht eine schöne Möglichkeit die Rede, Sidney? Sidneys pastöse Gesicht gefärbt und cialis original rezeptfrei kaufen biss sich auf die Lippen http://www.romanische-kirchen-koeln.de/index.php?levitra-kaufen-in-deutschland.html Max Recht, Popper, sagte. Sie ist nicht kein site Anruf bekam hier günstig viagra bestellen kommen und in unsere Angelegenheiten einmischen. Ich werde mit Ihnen Hut und rechten Seite zu weiter cialis preisbindung Hause setzen. Jetzt war es Sam an der Reihe, Blush, und tat den Punkt mit Wut lila wächst.

Εικόνα 52: Η Βρεφοκρατούσα Παναγία

e52

Ένα από τα πλέον σημαντικά κειμήλια της συλλογής, λόγω των θαυματουργικών του ιδιοτήτων, είναι η εικόνα της δεξιοκρατούσας Βρεφοκρατούσας Παναγίας[1] με τον Χριστό να αγκαλιάζει και με τα δύο χέρια τη μητέρα του, έχοντας επιπλέον ανάστροφο το πέλμα του αριστερού του ποδιού. Το θέμα είναι παραλλαγή του τύπου της αριστεροκρατούσας Γλυκοφιλούσας Παναγίας[2] που καθιερώνεται από τους Κρήτες ζωγράφους κατά τον 15ο αιώνα. Επειδή η εικόνα έφερε επίχρυση επένδυση, κατεστραμμένη κατά το ήμισυ σχεδόν, έργο που η παράδοση θέλει να αποδίδεται στον Καλαρρυτινό αργυροχόο Αθανάσιο Τζημούρη, ζωγραφίζονται μόνο τα γυμνά μέρη, η τεχνοτροπία των οποίων μας παραπέμπει στον 19ο αιώνα.

[1]. Παπαδοπούλου – Τσιάρα 2008, 373, εικ. στη σ. 372.
[2]. Μπαλτογιάννη 2004, 131-134, 136-142, αρ. 32-37.