Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Εικόνα 53: Η Βρεφοκρατούσα Θεοτόκος

e53

Σε μια άλλη εικόνα με τη Βρεφοκρατούσα Θεοτόκο με στέμμα στην κεφαλή, σωζόμενη κατά το ήμισυ, συνδυάζονται χρωματική ένταση, γραμμικότητα και σχηματοποίηση που παραπέμπουν πιθανότατα, ως ιδιοτυπικά χαρακτηριστικά, σε ιθαγενείς ζωγράφους της Πίνδου οι οποίοι δραστηριοποιούνται κατά τον 19ο αιώνα.