Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Εικόνα 54: Η αγία Ματρώνα

e54

Ένα από τα υστερότερα έργα της συλλογής, του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, με πολλές σχεδιαστικές αδυναμίες, οι οποίες εντοπίζονται στα δυσανάλογα μέρη της μορφής, αλλά και στη σχηματοποίηση των ενδυμάτων της, είναι η εικόνα της αγίας Ματρώνας, πιαθνόν της Χιοπολίτισσας [επιγραφή:  Η ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ]. Η απεικόνιση της αγίας σε προτομή να κρατά σταυρό στο δεξί χέρι ακολουθεί έναν διαδεδομένο τύπο στον ύστερο 16ο/πρώιμο 17ο αιώνα, όπως μας είναι γνωστός από μια εικόνα της συλλογής Ανδρεάδη, χρονολογημένη σ’ αυτήν την περίοδο[1].

[1]. Δρανδάκη 2002, 158, 160, αρ. 34, εικ. στη σ. 159, 161.