Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:
..vital-kliniken.de.. Das Totem hat manchmal die ursprüngliche Vorfahre genannt worden, als ob ein Vertreter waren der menschliche https://www.vital-kliniken.de/levitra-generika-forum.html Vater. Aber die einzige ursprüngliche Vorfahre in der Soziologie, in Totemism, in der Mythologie, die Mutter und die weibliche Totems die https://www.vital-kliniken.de/cialis-generika-potenzmittel.html https://www.vital-kliniken.de/wie-teuer-ist-viagra-mit-rezept.html Mutterschaft der Erde, dapoxetine wo kaufen wie die Totems in den Himmel, die Mutter wiederholt wurden, oder in der astronomischen Mythologie.

Ξύλινο αναλόγιο

no images were found

Στη συλλογή της μονής ανήκει επίσης ένα εξάπλευρο ξύλινο αναλόγιο, με ημερομηνία κατασκευής 15 Αυγούστου 1695 [επιγραφή: ΕΤΟΥ αχψε, μινίο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΙΣ], αφιέρωμα του πνευματικού Αγαπίου στη μονή της Κεχαριτωμένης [επιγραφή: της κεχαριτομενιs του πν(ευμ)ατικο τον αγαπιοs], διακοσμημένο με ένθετο διάκοσμο από ελεφαντόδοντο (φίλντισι) σε γεωμετρικά και φυτικά θέματα. Μερικά από τα θέματα αυτά, όπως τουλίπες, ανδοδοχεία με άνθη, είναι οθωμανικής έμπνευσης και απηχούν τη διάδοση της οθωμανικής διακοσμητικής στον 17ο αιώνα[1].

[1]. Για τις πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις και τις επαφές στην τέχνη κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας στη Βαλκανική χερσόνησο, βλ. Μεράντζας 2007, 106-141.