Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Κοινότητες και οικισμοί


no images were found

Τεκμηρίωση φωτογραφικού υλικού ενότητας.

Η λέξη Τζουμέρκα χρησιμοποιείται κατά βάση ως γεωγραφικός όρος. Στο σύνολο του περικλείει 47 κοινότητες οι οποίες εκτείνονται κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου. Διοικητικά οι κοινότητες αυτές υπάγονται στους νομούς Ιωαννίνων, Άρτας και Τρικάλων ενώ η ενσωμάτωση τους στον κορμό του ελληνικού κράτους συντελέσθηκε σταδιακά ξεκινώντας από το 1881 οπότε και ο Άραχθος ορίζεται ως σύνορο μετά την προσάρτηση της Άρτας με αποτέλεσμα γειτονικές κοινότητες όπως αυτή του Συρράκου και των Καλαρρυτών να βρεθούν από τις δυο πλευρές της συνοριακής γραμμής.

«Ανάθεµά σε ’Πιτροπή και συ βρε Κουµουνδούρε µε το κακό που κάµατε στην Αρτα, σταΤζουµέρκα, το σύνορο που βάλατε στης Αρτας το ποτάµι. 

Κλείστηκ’ η Αρτα κλείστηκε, κλείστηκε το Τζουµέρκο Θα στερηθεί και το ψωµί, που να ’βρεινα δουλέψει.
Ο κάµπος έµ’νε στην Τουρκιά και τα καλά λιβάδια.
Το βιο όλο και χάνεται σ’ αγρίδια βοσκοτόπια».

Μεταξύ των κοινοτήτων αυτών αναπτύσσονται οικονομικές , κοινωνικές και πολιτισμικές επαφές,  αλλά και πραγματικές και συμβολικές  αντιπαλότητες που ενισχύουν κατά βάση  το αίσθημα της συνοχής και του μοιράσματος του χώρου και των πόρων του.  Για παράδειγμα η σχέση των Γαρδικιωτών με τους Ματσουκιώτες και τους Πραμαντιώτες θεμελιώνεται εκτός των άλλων στην αμοιβαία τυπική ή άτυπη χρήση των θερινών βοσκοτόπων της μιας κοινότητας από τους κτηνοτρόφους της άλλης καθώς επίσης και στις εμπορικές και επαγγελματικές δραστηριότητες των πρώτων, ενώ στο επίπεδο του συμβολικού η σχέση αυτή αποτυπώνεται με  την κοινή συμμετοχή των κατοίκων στις θρησκευτικές πανηγύρεις.