Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Εικόνα 1 έως Εικόνα 10

Εικόνα 1: Η παράσταση της Γλυκοφιλούσας Παναγίας

Εικόνα 2: Η Παναγία Οδηγήτρια

Εικόνα 3: Η Παναγία Οδηγήτρια

Εικόνα 4: Η Παναγία Οδηγήτρια

Εικόνα 5: Ο Ένθρονος Χριστός

Εικόνα 6: Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

Εικόνα 7: Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

Εικόνα 8: Ο Χριστός Παντοκράτωρ

Εικόνα 9: Η Βρεφοκρατούσα Θεοτόκος

Εικόνα 10: Η Δέηση