Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Εικόνα 11 έως Εικόνα 20

Εικόνα 11: Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Εικόνα 12: Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Εικόνα 13: Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Εικόνα 14: Ο Άγιος Νικόλαος

Εικόνα 15: Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Εικόνα 16: Η Γέννηση του Χριστού και η Προσκύνηση των μάγων

Εικόνα 17: Η Περιτομή του Χριστού

Εικόνα 18: Η Βάπτιση του Χριστού

Εικόνα 19: Ο Μυστικός Δείπνος

Εικόνα 20: Η Προσευχή στο Όρος των Ελαιών