Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Εικόνα 21 έως Εικόνα 30

Εικόνα 21: Η Προδοσία

Εικόνα 22: Ίδε ο Άνθρωπος

Εικόνα 23: Η Ανάσταση του Χριστού

Εικόνα 24: Η Σταύρωση του Χριστού

Εικόνα 25: Η Αποκαθήλωση του Χριστού

Εικόνα 26: Η Ανάσταση του Χριστού

Εικόνα 27: Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

Eικόνα 28: Η Βάπτιση του Χριστού

Eικόνα 29: Ο Χριστός Παντοκράτωρ (με επιζωγράφιση)

Eικόνα 30: Ο άγιος Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων