Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Εικόνα 31 έως Εικόνα 40

Εικόνα 31: Τα Εισόδια της Θεοτόκου

Eικόνα 32: Η Ανάσταση του Χριστού

Eικόνα 33: Ο Χριστός Παντοκράτωρ

Εικόνα 34: Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

Eικόνα 35: Το σκήνωμα του αγίου Σπυρίδωνα

Eικόνα 36: Η Βρεφοκρατούσα Παναγία στον τύπο Madre della Consolazione

Eικόνα 37: Οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος

Εικόνα 38: Η Γέννηση της Θεοτόκου

Εικόνα 39: Ο άγιος Νικόλαος ο Μύρων

Εικόνα 40: Η Γέννηση της Θεοτόκου