Ο τοπικός πολιτισμός της περιοχής των Τζουμέρκων
Υπόμνημα:

Εικόνα 51 έως Εικόνα 58

Εικόνα 51: Θεοτόκος Οδηγήτρια, άγιοι Γεώργιος, Νικόλαος, Δημήτριος

Εικόνα 52: Η Βρεφοκρατούσα Παναγία

Εικόνα 53: Η Βρεφοκρατούσα Θεοτόκος

Εικόνα 54: Η αγία Ματρώνα

Εικόνα 55: Η Θεοτόκος Κασσωπίτρα

Εικόνα 56: Η Βρεφοκρατούσα Θεοτόκος, ο Ευαγγελισμός, ο άγιος Γεώργιος

Εικόνα 57: Οι άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος (κεντρικό τμήμα τριπτύχου)

Εικόνα 58: Οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος (χάρτινη εικόνα)